Održana sjednica Glavnog odbora SDA u Doboju

Glavni odbor SDA poziva sve političke subjekte u BiH, a naročito političke stranke koje čine aktuelnu vlast, na smirivanje tenzija i racionalno korištenje preostalog vremena u mandatu do izbora 2018.godine, tako što će predano raditi na ubrzanom evropskom i NATO putu BiH kao i na  ekonomskim reformama koje će poboljšati životni standard građana. Opstrukcije evropskog i NATO puta, stalni udari na državne institucije, zahtjevi za dodatnim etničkim podjelama, kočenje ekonomskih i drugih reformi, neusvajanje izvještaja o radu vlada, čak i od članica parlamentarne većine i slično, nikome ne koriste. Naprotiv, nanose ogromnu štetu državi BiH, drugim nivoima vlasti , svim narodima i građanima u BiH. Stoga će SDA unutar intitucija BiH   pokrenuti razgovore kako u okviru postojeće parlamentarne većine, tako i u okviru svih političkih stranaka koje su potpisale  Izjavu 2015.godine o ubrzanom evropskom putu BiH kako bi se postojeće tenzije smirile i BiH krenula naprijed.

Glavni odbor SDA daje punu podršku Vijeću ministara BiH i Vladi FBiH, te njihovim čelnim ljudima Denisu Zvizdiću i Fadilu Novaliću. Neusvajanje Izvještaja o radu Vijeća ministara BiH  nema nikakve veze sa njegovim radom, već sa pukim politikanstvom. Neprimjereno je da članice parlamentarne većine glasaju protiv Izvještaja o radu vlada u kojima se nalaze njihovi kadrovi. Vjerujemo da se ovo neće nastaviti i da se neće  upuštati u avanturu  izglasavanja nepovjerenja. U protivnom SDA će poduzeti konkretne korake da se zaštiti funkcionalnost i stabilnost institucija BiH.

Dosadašnji rad  Vlade FBiH  je rezultirao poboljšanjem  ekonomskih pokazatelja  i porastom broja zaposlenih. Prioriteti u narednom periodu trabaju biti:provođenje reformske agende sa ciljem daljeg rasta zaposlenih, provođenje mjera iz socijalne sfere usmjerenih na održavanje socijalne stabilnosti i investicione mjere usmjerene na ubrzani rast ekonomije.

Dosadašnji  rad Vijeća ministara BiH je rezultirao deblokadom evropskog i NATO puta Bosne i Hercegovine te poboljšanjem ekonomskih parametara. Glavni odbor SDA je podržao sljedeće prioritete u radu Vijeća ministara BiH za naredni period: potpuna realizacija reformske agende i očuvanje fiskalne stabilnosti,realizacija sporazuma i strategija sa EBRD, WB i MMF-om, usvajanje cjelodržavne strategije za  transport i okoliš,usvajanje izmjena seta zakona o akcizama, usvajanje strategije  energetike i poljoprivrede, realizacija Upitnika Evropske komisije, pristupanje BiH  Transportnoj zajednici i Svjetskoj trgovinskoj organizaciji, daljnje knjiženje vojne imovine,finalizacija ugovora o granici sa Hrvatskom i Srbijom, borba protiv ekstremizma.

Bošnjaci povratnici u entitet RS su i dalje izloženi institucionalnoj i  drugoj diskriminaciji: isključeni su iz procesa priprema i donošenja odluka u instutucijama vlasti i iz raspodjele javnih prihoda ,neravnopravni su u pristupu osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, diskriminirani su kod zapošljavanja u javnim institucijama.

Sa ciljem da se u entiteu RS  popravi položaj bošnjačkih povratnika kao pripadnika konstitutivnog naroda kojem Ustav garantuje ravnopravnost na cijelom teritoriju BiH, predstavnici SDA u institucijama vlasti će:

a) na osnovu informacije o nacionalnoj strukturi zaposlenih u javnim institucijama entiteta RS uputiti zahtjev Ustavnom sudu RS-a u pogledu kršenja člana 97. Ustava RS kojim se propisuje  proporcionalna struktura zaposlenih;

b) pokrenuti dijalog sa ministrom prosvjete i kulture u Vladi RS-a na izradi novog okvira za osiguranje prava na bosanski jezik i nacionalnu grupu predmeta u osnovnim školama  sa značajnim brojem  bošnjačkih učenika;

c) izvršiti analizu budžetskih izdvajanja na svim nivoima za podršku povratku i preporučiti prioritete podrške ( obrazovanje, zapošljavanje, političko/ građansko organizovanje povratnika);

d) Inicirati u Parlamentarnoj skupštini BiH usvajanje Platforme o ostvarivanju zagarantovanih prava konstitutivnih naroda i građana na cijelom prostoru BiH, gdje će se predložiti provođenje jednakih mjera u oba entiteta;

e) Zatražiti od institucije Ombudsmena za ljudska prava  BiH da izradi specijalni izvještaj o  stanju ljudskih prava i sloboda povratnika u Bosni i Hercegovini;

f) inicirati  formiranje međukantonalne   koordinacije ministarstava  nadležnih za izbjegla i raseljena lica, obrazovanje, zdravstvo, socijalnu i boračko-invalidsku zaštitu sa ciljem koordiniranog pristupa  efikasnijem rješavnju povratničkih pitanja;

g) od Centralne izborne komisije zatržiti da planira dovoljna sredstva za glasanje poštom.

9. U narednim  ustavnim promjenama SDA će insistirati na simetričnim i istovjetnim rješenjima kada je u pitanju ustavno-pravna pozicija konstitutivnih naroda u oba entiteta.

10. Zadužuje se Predsjedništvo Stranke da  imenuje radnu grupu koja će  inicirati  i voditi dogovore relevantnih političkih subjekata o jedinstvenom izbornom nastupu u RS-u na predstojećim općim izborima u cilju ostvarivanja što boljeg izbornog rezultata i što efikasnijeg ostvarivanja prava povratnika.

11. Glavni odbor SDA nalaže rukovodstvima  Stranke na svim nivoima i očekuje od cjelokupnog članstva da se aktivno uključe i pruže punu podršku u realizaciji projekta „ Aktivna mreža Bošnjaka“.

12.  Neprihvatljive su bilo kakve etničke podjele  Javnog RTV sistema, a postojeći zakoni o RTV sistemu  osiguravaju  ravnopravnost jezika i  ostvarivanje svih drugih etničkih interesa u programima javnih RTV servisa. I dalje ćemo insistirati na dosljednoj primjeni  postojećih zakona i na jačanju neovisnosti i finansijske održivosti RTV sistema.

13. Čelnici državnih pravosudnih institucija su dužni odgovoriti javnosti šta se pred Tužilaštvom i Sudom BiH dogodilo sa slučajem „ Referendum“.Nakon što je Ustavni sud svojom odlukom zabranio održavanje referenduma, suprotno postupanje je krivično djelo. Odgovorni moraju biti procesuirani od strane pravosudnih institucija BiH koje su dužne da štite, između ostalog, i na prvom mjestu ustavno-pravni poredak države.

14.Glavni odbor SDA traži od Vlade FBiH da u arednih 30 dana provede proceduru davanja garancije na kreditno zaduženje za izgradnju bloka 7 u TE Tuzla i TE bloka u Banovićima.

15.Glavni odbor podržava rad Fondacije za pružanje pravne pomoći braniocima i članovima njihovih porodica i traži od predstavnika SDA u institucijama vlasti da budžetski podrže Fondaciju.

16. Glavni odbor SDA svim građanima BiH čestita 27.juli – Dan ustanka protiv fašizma u BiH, datum na koji su prije 76 godina narodi i narodnosti BiH zajedno krenuli u borbu protiv fašističkog okupatora. Obilježavanje ovog datuma   potvrđuje da je BiH utemeljena na vrijednostima zajedništva i antifašizma.

Izvor: sda.ba

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *