SDA u vlasti – Federacija BiH

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom
1. Miralem Galijašević
2. Suad Kaknjo
3. Belma Pojskić