Izvršni odbor SDA Zenica

Članovi izvršnog odbora SDA Zenica:

 1. Nezir Pivić
 2. Mirsad Čizmo
 3. Suad Kaknjo
 4. Ismet Begić
 5. Jasmin Duvnjak
 6. Selvedina Sarajlić-Spahić
 7. Ibrahim Šišić
 8. Naidin Ahmetspahić
 9. Spahija Kozlić
 10. Faruk Hodžić
 11. Nebojša Nikolić
 12. Amir Ismić
 13. Esad Čivić
 14. Ekrem Čosić
 15. Namir Škaljo
 16. Elvir Smriko
 17. Ahmed Mutapčić
 18. Amir Helvida
 19. Husnija Huseinspahić
 20. Amra Muslić-Halilović – predsjednica Organizacije Žene SDA Zenica
 21. Malik Ejubović – predsjednik Asocijacije mladih SDA Zenica