Vijećnici Grada Zenica

Vijećnici SDA grada Zenica 2016 – 2020.g.

1. Emina Tufekčić
2. Ekrem Čosić
3. Mirsad Čizmo
4. Fuad Lužić
5. Hamza Alić
6. Sinanudin Smriko
7. Elvir Purić
8. Hamid Kovačević
9. Senad Bašić
10. Almir Dračo
11. Senaid Čolaković