Kada će Kasumović objasniti optužbe za višemilionski preplaćene poslove

Gradsko vijeće Zenica održat će danas vanrednu sjednicu sa samo jednom tačkom dnevnog reda, i to Informacijom o stanju dijela gradskih saobraćajnica sa prijedlogom mjera sanacije i rekonstrukcije.

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije Zenica ponovo će tražiti da se na nastavku redovne sjednice razmatra Izvještaj o finansijskoj reviziji Grada Zenica za 2018. godinu, u kojem je Ured za reviziju Federacije BiH ukazao na niz nepravilnosti u raspolaganju javnim budžetskim novcem u izbornoj 2018. godini od strane Gradske uprave na čelu s gradonačelnikom Fuadom Kasumovićem.

Prema ovom izvještaju, u postupcima izvršenih javnih nabavki učinjene su zloupotrebe tako što su s odabranim ponuđačima zaključivani ugovori na iznose koji su bili znatno veći od planirane procijenjene vrijednosti radova, ali i važeće procjene tržišne vrijednosti.

Sa tri zeničke firme Kasumovićeva administracija zaključila je 11 ugovora ukupne vrijednosti 2.138.470,00 KM, što je 1.008.367,00 KM ili 89,22 posto više u odnosu na procijenjenu vrijednost radova. Javnost mora znati da je Kasumovićeva administracija kod većine ugovora radove plaćala najmanje dvostruko više od procijenjene vrijednosti, a u jednom slučaju vrijednost radova uvećana je za nevjerovatnih 1.457,79 %.

Jasno je da je ugovorni organ premašio dopušteno uvećanje vrijednosti do 20 %, čime je grubo prekršen zakon, a time i osnovni princip u poslovanju a to je princip dobrog domaćina. Očigledno je da je na ovaj način učinjen niz zloupotreba iz Krivičnog zakona BiH, a za neke od zloupotreba propisana je kazna zatvora u rasponu od tri mjeseca do pet godina.

Stranka demokratske akcije Zenica podnijela je Kantonalnom tužilaštvu Zenica krivičnu prijavu zbog sumnje da je počinjen višemilionski kriminal, a i dalje insistira da se s nezakonitostima na koje je ukazao Ured za reviziju FBiH upoznaju gradski vijećnici i javnost.

Transparentno i domaćinsko raspolaganje javnim novcem od interesa je za cjelokupnu zajednicu, pa s toga očekujemo da klubovi drugih političkih stranaka, pa i partija koje su na izlaznim vratima iz Kasumovićeve većine, podrže zahtjev da se ovaj izvještaj uvrsti na dnevni red.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *