Miralem Galijašević

Rođen sam 20.09.1955. godine u Maglaju (otac Mehmed i majka Paša). Osnovnu školu i gimnaziju sam završio u Maglaju. Završio Ekonomski fakultet Univerziteta u Sarajevu.

Obnašao funkcije:

1. Ministar za rad socijalnu politiku u Vladi Zeničko-dobojskog kantona,
2. Ministar finansija u Vladi Zeničko-dobojskog kantona,
3. Premijer Zeničko-dobojskog kantona, 2006-2011
4. Predsjedavajući Skupštine Zeničko-dobojskog kantona,
5. Premijera Zeničko-dobojskog kantona, 2015 – 2018

Oženjen i otac dva sina.

 

 

 

https://www.facebook.com/miralem.galijasevic/