Vijećnici Grada Zenica

Vijećnici SDA grada Zenica 2016-2020.

1. Spahija Kozlić
2. Ekrem Čosić
3. Mirsad Čizmo
4. Emina Tufekčić
5. Fuad Lužić
6. Hamza Alić
7. Sinanudin Smriko
8. Elvir Purić
9. Hamid Kovačević
10. Senad Bašić
11. Almir Dračo