SDA u vlasti – Bosna i Hercegovina

Parlamentarna skupština Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom
1. Džaferović Šefik, član Kolegija Predstavničkog doma
2. Kapetanović Nermina

Vijeće ministara
1. Pivić Nezir, Zamjenik ministra pravde Bosne i Hercegovine