SDA u vlasti – Federacija BiH

Parlament Federacije Bosne i Hercegovine

Predstavnički dom
1. Pojskić Belma
2. Šišić Ibrahim