Saopćenje za javnost Kluba vijećnika SDA u Gradskom vijeću Zenica

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije u Gradskom vijeću Zenica na svojoj vanrednoj sjednici održanoj 22. avgusta raspravljao je o aktuelnoj situaciji u Gradskom vijeću sa posebnim akcentom na protustatutarno i protuposlovničko djelovanje predsjedavajuće Sanje Renić. U tom smislu, Klub vijećnika SDA je jednoglasno zauzeo sljedeće stavove:

Predsjedavajuća Gradskog vijeća Sanja Renić je bez bilo kakvih konsultacija sa članovima Radnog predsjedništva i predsjednicima klubova političkih stranaka samovoljno zakazala sjednicu Radnog predsjedništva čime je prekršila član 23, stav 2 Poslovnika o radu Gradskog vijeća te je time izazvala krizu u radu ovog tijela koje je jedino nadležno da saziva sjednice i priprema dnevni red. Pored toga, grubo kršeći član 27 Statuta Grada Zenice i članove 22, 23 i 24 Poslovnika o radu Gradskog vijeća samovoljno je uputila poziv sa dnevnim redom sjednice iako je utvrđivanje prijedloga dnevnog reda u isključivoj nadležnosti Radnog predsjedništva. Na ovaj je način gospođa Renić pokazala političku silu potpuno stranu demokratskim društvima, jer je ovim bahatim činom zanemarila da iza članova Radnog predsjedništva stoji više od dvije trećine vijećnika. Zbog navedenog, vijećnici Stranke demokratske akcije u Gradskom vijeću Zenica neće prisustvovati sjednici u četvrtak, 24. avgusta 2017. godine, jer bi prisustvom legitimirali kršenje Statuta i Poslovnika o radu Gradskog vijeća..

Nadalje, predsjedavajuća Renić je bez stava i odobrenja Gradskog vijeća sazvala i održala konferenciju za novinare čime je najdirektnije prekršila član 140, stav 2 Poslovnika koji kaže da u situacijama održavanja press konferencija iz nadležnosti rada gradskog vijeća „Vijeće određuje i svog predstavnika koji će održati konferenciju za štampu“. Osim toga, na toj konferenciji je izrekla neistinu da tridesetak tačaka dnevnog reda stoje zbog opstrukcija vijećnika. Istina je upravo suprotna – više desetina inicijativa vijećnika u Gradskom vijeću nije došlo na dnevni red zbog nesposobnosti i blokade, kako predsjedavajuće Sanje Renić, tako i gradonačelnika Kasumovića. Želimo javnost podsjetiti da je u skladu sa članom 47, stav 1, za proslijeđivanje inicijativa resornim tijelima gradske uprave jedina nadležna predsjedavajuća Gradskog vijeća. Dosadašnjom praksom selekcije materijala za sjednice Gradskog vijeća i njihovom cenzurom gospođa Renić je najdirektnije radila na diskreditaciji uloge Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te je time provodila diktatorsku politiku gradonačelnika Kasumovića pod sloganom „meni vijećnici ne trebaju“. Imajući na umu činjenicu da su ovakve dezinformacije plasirane na službenoj stranici Grada Zenica pozivamo se na član 19 Statuta Grada Zenice i članove 2 i 6 Zakona o zaštiti od klevete Federacije BiH i tražimo da se ovaj demanti objavi i na web stranici Grada Zenice.

Na kraju, najoštrije osuđujemo postupak konsultanta Gradske uprave Armina Mujkića koji je zloupotrebom položaja spriječio sazivanje i održavanje press konferencije članova Radnog predsjedništva u prostorijama gradske uprave. Na ovaj je način Armin Mujkić grubo prekršio član 19, alineja 5 Statuta Grada Zenice, pa od gradonačelnika Kasumovića tražimo da protiv njega pokrene zakonom predviđene mjere.

Press SDA ZENICA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *