Saopćenje za javnost

Klub vijećnika Stranke demokratske akcije u Gradskom vijeću Zenica danas je, koristeći član 126 Poslovnika o radu Gradskog vijeća, podnio interpelaciju kako bi Vijeće u najskorije vrijeme raspravilo o blokiranju vijećničkih i građanskih inicijativa od strane gradonačelnika i gradskih službi. Naime, od 17. novembra 2016. godine, kada je konstituirano Vijeće, pa do danas održano je ukupno 11 redovnih sjednica na kojima je, pored ostalog, podnešeno više desetina inicijativa vijećnika i klubova vijećnika političkih stranaka koje participiraju u ovom tijelu. Prema okvirnoj analizi koja je dostavljena svim vijećnicima pred 12. sjednicu vidljivo je da su vijećnici u svom dosadašnjem mandatu podnijeli veoma veliki broj inicijativa iz različitih oblasti života u Zenici. Kada su vijećnici Stranke demokratske akcije u pitanju, u navedenom periodu je podnešeno 45 inicijativa, od kojih je realizirana samo jedna. Smatramo da je ovakav ritam odgovora na inicijative i njihovu realizaciju od strane gradonačelnika i gradskih službi apsolutno neprihvatljiv.

Budući da je prema članu 42 Statuta Grada Zenice predviđeno da je gradonačelnik dužan dostaviti odgovor na inicijative u roku od 30 dana, smatramo da je nesporna njegova odgovornost. Dostavljenom interpelacijom tražimo da gradonačelnik vijećnicima u Gradskom vijeću u skladu sa članom 128 Poslovnika o radu Gradskog vijeća dostavi izvještaj sa razlozima za nepostupanje po članu 42 Statuta Grada Zenice, te prijedlog mjera kako bi se na inicijative vijećnika reagiralo u Statutom predviđenom roku. Podsjećamo da kršenje odredbi Statuta Grada Zenice sa sobom nosi određene pravne i političke konzekvence.

Press SDA ZENICA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *