Saopćenje za javnost

U cilju istinitog i cjelovitog informisanja građana Zenice u vezi sa djelovanjem predsjedavajuće Gradskog vijeća Sanje Renić i njenim odnosom prema zamjeniku predsjedavajuće, članovima Radnog predsjedništva i vijećnicima u Gradskom vijeću želimo ovim putem iznijeti nekoliko jasnih i neoborivih činjenica:

Prvo,  Radno predsjedništvo sa predsjednicima klubova vijećnika u Gradskom vijeću je, imajući na umu Plan i program rada Gradskog vijeća za 2017. godinu, prije julske sjednice Gradskog vijeća jednoglasno zauzelo stav da će sljedeća sjednica Gradskog vijeća biti održana u mjesecu septembru 2017. godine. Na osnovu ovakve odluke najveći broj vijećnika je i planirao svoje obaveze izvan rada u Gradskom vijeću tokom mjeseca avgusta.

Drugo, predsjedavajuća Sanja Renić je, suprotno članu 23, stav 2 Poslovnika o radu Gradskog vijeća, samovoljno, odnosno bez konsultacija sa zamjenikom i članovima Radnog predsjedništva, zakazala sjednicu Radnog predsjedništva. Namjeru da izazove krizu u radu Radnog predsjedništva pokazala je upućivanjem poziva u petak popodne za sjednicu zakazanu za ponedjeljak ujutro u 8 sati čime je onemogućila članove da isplaniraju svoje obaveze izvan rada u Gradskom vijeću.

Treće, gospođa Renić je, grubo kršeći član 27 Statuta Grada Zenice i članove 22, 23 i 24 Poslovnika o radu Gradskog vijeća samovoljno uputila poziv sa dnevnim redom za narednu sjednicu Gradskog vijeća. Napominjemo da spomenuti članovi Poslovnika i Statuta Grada Zenice govore o tome da predsjedavajuća, kao i svi ostali članovi Radnog predsjedništva, učestvuje u pripremi i sazivanju sjednica o čemu se, kao što je bilo i do sada, Radno predsjedništvo očituje glasanjem. Na ovaj način je gospođa Renić željela poniziti kolege i u stilu diktatorskog ponašanja svog mentora i nalogodavca gradonačelnika Fuada Kasumovića pokazati kako je stavovi članova Radnog predsjedništva i dvije trećine vijećnika uopće ne zanimaju.

Četvrto, predsjedavajuća Renić je bez stava i odobrenja Gradskog vijeća sazvala i održala konferenciju za novinare optužujući kolege u Radnom predsjedništvu i vijećnike za opstrukcije u radu. Radi se o školskom primjeru zamjene teza, jer je u proteklih devet mjeseci gospođa Renić pokazala da je ne zanimaju vijećnici, nego samo nalogodavac Fuad Kasumović pa je, umjesto da postane predsjedavajuća Gradskog vijeća izabrala da bude još jedna u nizu sekretarica gradonačelnika. Sazivajući i održavajući konferenciju za novinare ona je najdirektnije prekršila član 140, stav 2 Poslovnika koji kaže da u situacijama održavanja press konferencija iz nadležnosti rada gradskog vijeća „Vijeće određuje i svog predstavnika koji će održatikonferenciju za štampu“.

Peto, neistina je da tridesetak tačaka dnevnog reda stoje zbog opstrukcija vijećnika, a ovu neistinu je plasirala upravo Sanja Renić. Istina je upravo suprotna – više desetina inicijativa vijećnika u Gradskom vijeću nisu došle na dnevni red zbog nesposobnosti i blokade, kako predsjedavajuće Sanje Renić, tako i gradonačelnika Kasumovića. Želimo javnost podsjetiti da je u skladu sa članom 47, stav 1, za proslijeđivanje inicijativa nadležnim tijelima gradske uprave jedina nadležna predsjedavajuća Gradskog vijeća. Dosadašnjom praksom selekcije materijala za sjednice Gradskog vijeća i njihovom cenzurom od strane gradonačelnika gospođa Renić je najdirektnije radila na diskreditaciji uloge Gradskog vijeća kao predstavničkog tijela te je time provodila diktatorsku politiku gradonačelnika Kasumovića s kojom je i otpočeo svoj mandat, a ona glasi: „meni vijećnici ne trebaju“.

Želimo na kraju naglasiti kako je svojim dosadašnjim ponašanjem u Gradskom vijeću gospođa Renić najdirektnije odgovorna za srozavanje uloge i značaja ovog predstavničkog organa u Zenici o čemu javnost sve otvorenije progovara. O odnosu spram predsjedavajuće Renić i modalitetima rada u Gradskom vijeću u narednom periodu Klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću će ovih dana raspravljati na svojoj vanrednoj sjednici o čemu će obavijestiti zeničku javnost.

Press SDA ZENICA

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *