Malik Ejubović

Dr Malik Ejubović je rođen 21.09.1991. u Zenici. U rodnom mjestu je završio Osnovnu školu, Osnovnu muzičku školu i Prvu gimnaziju. Godine 2010. upisuje Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu kao najbolje plasirani kandidat na prijemnom ispitu, te diplomira godine 2016. sa najboljim uspjehom zbog čega je nagrađen priznanjem „ Srebrna značka Univerziteta u Sarajevu“.

Tokom studija bavio se nizom vannastavnih aktivnosti i studentskim aktivizmom. Bio je Predsjednik Udruženja studenata Medicinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, te je sa svojim saradnicima uspio organizovati jedan od najznačajnijih svjetskih studentskih kongresa sa učesnicima iz 37 zemalja svijeta. Tokom dvije akademske godine, obavljao je funkciju studenta-prodekana matičnog fakulteta. Osim toga, obavljao je funkcije Predsjednika Komisije za zdravstvo Studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu, bio je član Senata Univerziteta, član Disciplinske komisije i Odbora za osiguranje kvaliteta Medicinskog fakulteta u Sarajevu.

Učestvovao je na više od dvadeset kongresa i simpozija, na kojima je predstavio svoje naučne radove. Osim navedenog , objavio je i dvije naučne knjige historijske tematike.
Od januara 2018. godine, obavlja funkciju Predsjednika Povjereništva Asocijacije mladih SDA Zenica, te člana Povjereništva Asocijacije mladih Zeničko-dobojskog kantona i člana Savjeta Asocijacije mladih Bosne i Hercegovine.

Zaposlen je u Kantonalnoj bolnici Zenica kao specijalizant Opće interne medicine i pohađa Doktoralni studij na Medicinskom fakultetu u Sarajevu. Aktivno i pasivno govori šest svjetskih jezika.

 

 

https://www.facebook.com/Dr-Malik-Ejubović-852470618296425