Hana Ahmetspahić

Rođena 02.08.1988. godine u Zenici, gdje završava osnovnu školu i opću gimnaziju. U junu 2011. godine završava Pravni fakultet Univerziteta u Zenici i stiče zvanje diplomirani pravnik. Na Pravnom fakultetu u Zenici u martu 2016. godine, uspješno je odbranila magistarski rad na katedri historija države i prava te stekla akademsko zvanje magistar prava. Od februara 2018. godine je doktorand na Pravnom fakultetu u Zenici, na katedri historija države i prava. Zaposlena je u JU Zavod za medicinu rada i sportsku medicinu Zeničko – dobojskog kantona na pravnim poslovima, a završila je obuku za koordinatora kvaliteta u zdravstvenim ustanovama. U svom radu radu je koristila svaku priliku da se dodatno usavršava te je stekla ECDL certifikat, završila kurs projekt menadžmenta i digitalnog marketinga. Aktivno govori njemački i engleski jezik. Aktivistkinja je Asocijacije Fatma SDA Zenica. Udata je i majka jednog djeteta.

Kao pravnica zalagaće se za jačanje pravne države u svim segmentima, posebno u oblasti zdravstva i zapošljavanja. U tom smislu, zahtijevaće utvrđivanje obaveze raspisivanja javnih konkursa u svim slučajevima prijema u radni odnos u javnom sektoru. Prioritet je stvaranje boljih i transparentinijih uslova za zapošljavanje mladih i sposobnih kadrova, naročito djece ratnih vojnih invalida, šehidskih porodica i demobilisanih boraca te socijalno osjetljivih kategorija. Svoj doprinos daće u oblasti uspostavljanja sistema poboljšanja kvaliteta i sigurnosti u zdravstvu, posebno zalaganjem za propisivanje strogih procedura i oštrih sankcija u cilju otkrivanja i smanjenja korupcije u zdravstvu. Kao supruga i majka, nastojaće dati svoj doprinos u poboljšanju položaja trudnica i porodilja.