Gradonačelnik Zenice odbio amandmane kluba vijećnika SDA Zenica za putnu infrastrukturu, poljoprivredu i vodoprivredu

Amandmani kluba vijećnika SDA Zenica na materijale za 49. sjednicu GV Zenica

AMANDMANI na prijedlog ulaganja u putnu infrastruktu za 2020. godinu – rekonstrukcija i investiciono održavanje – putna mreža lokalni i nekategorisani putevi i gradske ulice

Amandman 1

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu – putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 43., naziv projekta „Priprema i asfaltiranje dijela puta u ulici Kranjčevićeva od broja 5 do broja 7 (iza marketa Best) u MZ Blatuša u dužini od 150 m“. Vrijednost projekta oko 20 000 KM.

Obrazloženje:

Navedena ulica Kranjčevićeva od broja 5 do broja 7 je veoma frekventna i u jako lošem stanju, betonska podloga je izrovana i puna rupa koje otežavaju normalno funkcionisanje i kretanje građana te iziskuje neminovnu rekonstrukciju. Na zahtjev građana bi se navedena ulica trebala rekonstruisati.

Amandman 2

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu – putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 44., naziv projekta „Priprema i asfaltiranje dijela puta u ulici Saliha Cakana Mulalića u MZ Nova Zenica u dužini od 300 m“. Vrijednost projekta oko 45 000 KM.

Obrazloženje:

Navedena ulica Saliha Cakana Mulalića je  veoma frekventna i u jako lošem stanju, betonska podloga je izrovana i puna rupa koje otežavaju normalno funkcionisanje i kretanje građana te iziskuje neminovnu rekonstrukciju. Na zahtjev građana bi se navedena ulica trebala rekonstruisati.

Amandman 3

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu – putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 45., naziv projekta „Priprema i asfaltiranje dijela puta u ulici Kotromanića u MZ Nova Zenica u dužini od 300 m“. Vrijednost projekta oko 35 000 KM.

Obrazloženje:

Navedena ulica Kotromanića je veoma frekventna i u jako lošem stanju . Na zahtjev građana bi se navedena ulica trebala rekonstruisati.

Amandman 4

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije- INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 46., naziv projekta „Priprema i asfaltiranje dijela puta u ulici Zacarina u MZ Pišće u dužini od 350 m“. Vrijednost projekta oko 50 000 KM.

Obrazloženje:

Navedena ulica Zacarina je  u jako lošem stanju, te je neophodno uraditi sanaciju i asfaltiranje za normalno odvijanje saobraćaja.

Amandman 5

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 46., naziv projekta „Asfaltiranje dijela puta u ulici Mokušnice u MZ Mokušnice u dužini od 750 m“. Vrijednost projekta oko 80 000 KM.

Obrazloženje:

Obzirom da se postojeći asfalt nalazi u oštećenom stanju,a navedena ulica je veoma frekventna,  neophodno je izvršiti asfaltiranje.

Amandman 6

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije- INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 47., naziv projekta „Rekonstrukcija postojećeg Trga Mokušnice u ulici Armije BiH – površine 120 m²“. Vrijednost projekta oko 40 000 KM.

Obrazloženje:

Gradski Trg Mokušnice nalasi se u jako lošem stanju, a okružen je stambenim zgradama i poslovnim prostorima, te je na zahtjev građana MZ Mokušnice neophodno izvršiti rekonstrukciju postojećeg trga.

Amandman 7

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 48., naziv projekta „Sanacija ulice Vojvodića put – MZ Jalija u dužini puta 300 m. Vrijednost projekta oko 35 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Jalija potrebno je izvršiti rekonstrukciju ulice Vojvodića put – Jalija.

Amandman 8

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 49., naziv projekta „Sanacija ulice Jalijski put – MZ Jalija u dužini puta 300 m. Vrijednost projekta oko 35 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Jalija potrebno je izvršiti rekonstrukciju ulice Jalijski put – Jalija.

Amandman 9

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 50., naziv projekta „Sanacija ulice Jalimamov put – MZ Jalija u dužini puta 300 m. Vrijednost projekta oko 35 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Jalija potrebno je izvršiti rekonstrukciju ulice Jalimamov put – Jalija.

Amandman 10

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 51., naziv projekta „Sanacija prilaznog puta od izlazne  kapije Kantonalne bolnice Zenica do naselja Talami– MZ Crkvice u dužini puta 100 m. Vrijednost projekta oko 15 000 KM.

Obrazloženje:

Navedeni put se nalazi u betonskom stanju, te je potrebno izvršiti asfaltiranje postojećeg.

Amandman 11

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 52., naziv projekta „Sanacija postojeće ulice Margita u dužini puta od  600 m. Vrijednost projekta oko 70 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Novo Radakovo neophodno je izvršiti sanaciju ulice Margita, koja se nalazi u jako lošem stanju.

Amandman 12

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 53., naziv projekta „Sanacija postojeće ulice Hamida u dužini puta od  500 m. Vrijednost projekta oko 70 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Novo Radakovo neophodno je izvršiti sanaciju ulice Hamida, koja se nalazi u jako lošem stanju.

Amandman 13

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 54., naziv projekta „Sanacija postojeće ulice Gradac u dužini puta od  400 m. Vrijednost projekta oko 70 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Novo Radakovo neophodno je izvršiti sanaciju ulice Gradac, koja se nalazi u jako lošem stanju.

Amandman 14

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 55., naziv projekta „Sanacija postojeće ulice Josipovića put u dužini puta od  1 200 m. Vrijednost projekta oko 160 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Novo Radakovo neophodno je izvršiti sanaciju ulice Josipovića put, koja se nalazi u jako lošem stanju.

Amandman 15

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije- INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 56., naziv projekta „Rekonstrukcija početka lokalnog puta od R445 prema Gradišću  u dužini puta od  1200 m. Vrijednost projekta oko 160 000 KM.

Obrazloženje:

Na zahtjev građana MZ Tetovo neophodno je izvršiti rekonstrukciju početka lokalnog puta od R445 prema Gradišću, koja je od velikog značaja za stanovnike Tetova, Gradišća, Banloza, te za privredne subjekte.

Amandman 16

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 57, naziv projekta „Asfaltiranje makadamskog puta-lokalni put Peševići-Poce u dužini 900 m. Vrijednost projekta 120 000 KM.

Obrazloženje:

Radi se o makadamskom putu koji povezuje dva naselja u jednoj MZ, kao i alternativni put za mještane babinskog područja koji se koristio kao jedini put za vrijeme poplava.

Amandman 17

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 58, naziv projekta „Rekonstrukcija ulice Reisa Čauševića  u dužini 200 m – MZ Londža. Vrijednost projekta 30 000 KM.

Obrazloženje:

Radi se o ulici u centru grada, koja povezuje GGM sa strogim centrom grada i izlazi kod Sejmenske džamije, koja je i izuzetno lošem stanju (izlomljena, ispresjecana), te je neophodno izvršiti rekonstrukciju i postavljanje novog asfalta.                                                       

Amandman 18

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 59, naziv projekta „Asfaltiranje ulice Lazara Maričića  u dužini od 600 m – MZ Donja Gračanica. Vrijednost projekta 70 000 KM.

Obrazloženje:

Radi se o putnoj komunikaciji koja je u jako lošem stanju, koju je neophodno rekonstruisati.

Amandman 19

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 60, naziv projekta „Asfaltiranje ulice Lazara Maričića  u dužini od 450 m – MZ Ričice. Vrijednost projekta 50 000 KM.

Obrazloženje:

Radi se o putnoj komunikaciji koja je u jako lošem stanju, koju je neophodno rekonstruisati.

Amandman 20

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 61, naziv projekta „Asfaltiranje makadmskog puta prema naselju Hece (lokalni put Gaj) u dužini od m – MZ Donja Vraca. Vrijednost projekta

Obrazloženje:

Radi se o makadamskom putu prema naselju Hece koji usljed blokade magistralnog puta M17 služi kao alternativni put za putnička vozila.

Amandman 21

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu- putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 62, naziv projekta „Asfaltiranje lokalnog puta od mjesta Kladni potok do mjesta Luke u dužini od 1 300 m. Vrijednost projekta 180 000 KM.

Obrazloženje:

 Lokalni put Nemila- Orahovica služi kao glavna i jedina komunikacija mještana Orahovice sa ostatkom Grada Zenica, kojom svakodnevno saobraća na stotine motornih vozila kao i prevoz đaka do osnovne škole u Nemili, a koja se nalazi u jako lošem stanju. Lokalni put Nemila – Orahovica se koristio kao alternativni put za još tri mjesne zajednice Jastrebac, Vukotići, Šerići za vrijeme elementarnih nepogoda.

Amandman 22

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu – putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 63, naziv projekta „Rekonstrukcija i izgradnja asfaltnog puta u MZ Starina, u dijelu od Društvenog doma do bazena za vodu, u dužini oko 400 m. Vrijednost projekta 60 000 KM.

Obrazloženje:

 Lokalni put u MZ Starina koji služi za mještane Starine, kao i za nesmetan dolazak do glavnog bazena za vodu, a isti se koristi i za lokalno mezarje. Put se nalazi u izuzetno teškom stanju, koji je oštećen i devastiran tokom poplava 2014. godine.

Amandman 23

U dijelu Prijedloga plana ulaganja u putnu infrastrukturu za 2020. godinu – putne komunikacije – INVESTICIONO 2020. godina dodaje se nova stavka, redni broj 64, naziv projekta „Asfaltiranje dijela ulice od početka ulice Krivače u dužini 460 m – MZ Brist. Vrijednost projekta oko 40 000 KM.

Obrazloženje:

Radi se o vrlo specifičnom dijelu puta, koji je pod nagibom i nepristupačan pogotovo tokom zimskog perioda, dolazi do otežane komunikacije te je s toga neophodno izvršiti rekonstrukciju navedenog puta.


AMANDMANI na prijedlog mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini na području Grada Zenica

Amandman 1

U dijelu Prijedloga mjera za unapredenje poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini na podrucju Grada Zenica, OPĆI KRITERIJ, tačka 1. mijenja se i glasi: Koji imaju zemljište na području Grada Zenica ili drugim općinama.

Obrazloženje:

U skladu sa zahtjevima poljoprivrednih proizvodaca koji imaju poljoprivredno zemljište na području drugih općina klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Zenica podnosi ovaj

Amandman 2

U dijelu Prijedloga mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini na području Grada Zenica pod A. PODRŠKA POLJOOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI, tačka 1.1 Proizvodnja jagodičastog voća, sljedeća rečenica „proizvedu i predaju registrovanom otkupljivaču minimalno 700 kg. jagodičastog voća”, mijenja se i glasi: proizvodu i predaju registrovanom otkupljivaču minimalno 500 kg. jagodičastog voća.

Obrazloženje:

U skladu sa zahtjevima poljoprivrednih proizvođača koji su stava da ce tekuća sezona biti izrazito loša i da će prinos biti od zasada biti znatno umanjen klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Zenica podnosi ovaj amandman.

Amandman 3

U dijelu Prijedloga mjera za unapređenje poljoprivredne proizvodnje u 2020. godini na području Grada Zenica, OPĆI KRITERIJ, tačka 7. mijenja se i glasi: ispunjavanje kriterija u svakom pojedinačnom slučaju će utvrđivati komisija za poticaje u poljoprivredi imenovana od strane Gradskog vijeća.
Preostali dio teksta tačke 7. ostaje nepromijenjen.

Obrazloženje:

U skladu sa zahtjevima poljoprivrednih proizvođača koji imaju poljoprivredno zemljište na području drugih općina klub vijećnika SDA u Gradskom vijeću Zenica podnosi ovaj amandman.


AMANDMANI na prijedlog plana ulaganja u oblasti vodoprivrede u 2020. godini na području Grada Zenica

Amandman 1

U dijelu Plana ulaganja u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenica za 2020. godinu, tabela br. 2 dodaje se stavka 12: Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Šerići.

Obrazloženje:

U skladu sa zahtjevima mjestana MZ Šerići i dostavljenom pregledu prioriteta u ovoj mjesnoj zajednici klub vijećnika SDA Zenica podnosi predmetni amandman.

Amandman 2

U dijelu Plana ulaganja u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenica za 2020. godinu, tabela br. 2 dodaje se stavka 13: Izgradnja fekalne kanalizacije u MZ Orahovica.

Obrazloženje:

U skladu sa zahtjevima mjestana MZ Orahovica u ovoj mjesnoj zajednici klub vijećnika SDA Zenica podnosi predmetni amandman, za izgradnju fekalne kanalizacije za koju je urađena projektna dokumentacija.

Amandman 3

U dijelu Plana ulaganja u oblasti vodoprivrede na području Grada Zenica za 2020. godinu, tabela br. 2 dodaje se stavka 14: Završetak izgradnja glavne kanalizacione mreže u MZ Starina.

Obrazloženje:

U skladu sa prioritetima i zahtjevima mještana mjestana MZ Starina u ovoj mjesnoj zajednici klub vijećnika SDA Zenica podnosi predmetni amandman, za završetak glavne kanalizacione mreže.

Komentariši

Vaša email adresa neće biti objavljivana. Neophodna polja su označena sa *