Sead Bolić

Rođen 30.05.1961. godine u  Zenici, gdje 1980. godine završava  Srednju upravnu školu, a kasnije na Univerzitetu u Sarajevu završavam Fakultet za fizičku kulturu i stičem zvanje Profesora za fizičku kulturu. Od 1982. Godine zasnivam radni odnos u Željezari  Zenica,  a od 1995.godine radim u MUP ZE-DO kantona i to na poslovima: policajca, instruktora za obuku policije, profesora, zamjenika komandira i na kraju kao šef kriminalističke policije u Zenici gdje radim 11 godina, odakle odlazim u mirovinu.

Svojim profesionalnim radom i posebnim doprinosom u efikasnom izvršavanju radnih zadataka više puta sam nagrađivan, a od čega posebno ističem pištolj sa posvetom od Ministra MUP-a ZE-DO kantona 1997.god. te i Zlatnu policijsku značku kao najveće priznanje za postignute rezultate 2007. godine. Od 1977.godine  aktivan sam sportista i član Judo kluba „13. Maj“ Zenica gdjevježbam i usavršavam borilačke vještine, te postajem majstor Judo-a, te dugogodišnji član reprezentacije BiH u Judo-u. Proglašavan sam  kao najbolji i najuspješniji takmičar na takmičenjima u BiH a učestvovao sam i na Evropskim takmičenjima, a 1997.godine sam izabran kao sportista grada Zenica.

Od  20.01.1992.godine član sam patriotske lige Bosne i Hercegovine, kluba Zenica i od tada se izjasnio kao pripadnik Stranke demokratske akcije ( SDA ). U vrijeme rada u policiji nisam mogao biti politički aktivan , te nakon penzionisanja ponudio svoje aktivno učešće u SDA Zenica, gdje sam sada aktivan član i obnašam dužnost Predsjednika Komisije za rad sa mjesnim ograncima Babinskog sliva.